Works   2012 - 2021

* SHOW MORE PAINTNGS *

Matthias Lupri     oil painting                                                          Lupri.com

© 2013 LUPRI

  • Twitter Metallic
  • s-facebook
Our Iceland Dark Shallows Roughly

. Oil on Canvas 60” x 36” Feb 2021 Matthias Lupri