Works   2012 - 2020

* SHOW MORE PAINTNGS *

Matthias Lupri     oil painting                                                          Lupri.com

© 2013 LUPRI

  • Twitter Metallic
  • s-facebook
Camilia's Primal Garden Stream

. Oil on Canvas 40” x 30” Aug 2020 Matthias Lupri